Pagina de start Noutăţi Harta site-ului Despre site
Timpul local în Moldova: 18.08.2017 13:43
RORUEN

www.moldova.md Moldova
Ghid turistic
Tururi şi excursii
Locuri pitoreşti
Climatul investiţional
Legislaţia
Oportunităţi
Istorie
Despre Republica Moldova | Istorie

Am fost şi sîntem un popor creştin ortodox

Poporul nostru este unul dintre puţinele popoare care a fost creştinat prin apostoli, şi anume, prin străduinţele înaintemergătorului apostol Andrei. Astfel, Ortodoxia s-a instalat în teritoriul nostru cu mult înaintea apariţiei statului, aşa încît, la momentul formării Ţării Moldovei, în acest spaţiu locuia un popor profund credincios. Datorită acestui spirit religios, în popor dăinuia convingerea că tot ceea ce se face în ţară, se face din voia lui Dumnezeu, iar voia Lui devine cunoscută prin intermediul reprezentanţilor lui pe pămînt – a urmaşilor sfinţilor apostoli, în persoana întîistătătorilor Bisericii.

Prin urmare, tot ceea ce se făcea prin aprobarea lor era binecuvîntat de Dumnezeu. Iată explicaţia faptului că cel ce ocupa scaunul domnesc trebuia să treacă prin procedura miruirii la domnie, după care se considera că a ocupat scaunul „din mila lui Dumnezeu”. Cel care nu era miruit la domnie de către mitropolit era considerat pur şi simplu un uzurpator. Respectiva practică s-a instituit în lumea creştină odată cu primii împăraţi creştini, aceştia fiind miruiţi la domnie de către patriarhi. Iar domnii moldoveni, asemeni altor suverani din epocă, au preluat această practică a învestirii în scaun pentru a consolida domnia şi, implicit, statul. De aici şi marea importanţă a Bisericii într-un stat.

Chiar din momentul creării lui, între instituţia domniei şi instituţia Bisericii s-au stabilit relaţii de colaborare, aşa încît o instituţie nu-şi putea realiza sarcinile sale fără susţinerea celeilalte. Întîistătătorul Bisericii deţinea autoritatea spirituală în ţară, fiind un sfetnic apropiat al domnitorului, participînd la rezolvarea celor mai importante probleme ale statului. Mai mult decît atît, deseori, anume propunerea făcută de mitropolit – cu privire la soluţionarea unei sau altei situaţii – era acceptată de domnitorul ţării ca cea mai potrivită. Iată de ce sprijinul acordat domniei de Biserică era unul primordial pentru consolidarea statului. Instituţiile statului, de asemenea, erau consolidate prin binecuvîntarea clerului.

Pe de altă parte, şi domnitorul putea interveni – şi intervenea – cu voinţa sa pentru a pune la punct, de asemenea întru binele ţării, conflicte ce ţineau de activitatea Bisericii. Să ne amintim conflictul domniei cu Patriarhia de la Constantinopol pentru instalarea în scaunul de patriarh a unui cleric dintre localnici, lucru nedorit de Patriarhie. Acesta a durat pe parcursul anilor ’90 ai secolului XIV, încheindu-se abia în 1401. Patriarh a devenit Iosif, care, se pare, chiar se trăgea din dinastia domnească a ţării şi, deci, urma să fie pentru domnitor un colaborator incomparabil mai valoros decît orice candidatură a unor pretendenţi străini neamului nostru.

Putem afirma că relaţiile dintre domnie şi Biserică serveau drept fundament al stabilităţii în ţară şi, concomitent, constituiau factorul decisiv în lupta diferitelor religii şi confesiuni pentru obţinerea supremaţiei într-un anumit spaţiu. Pentru că – trebuie să spunem şi acest lucru – Ţara Moldovei s-a format într-o perioadă de restrişte, plină de confruntări politice, ideologice şi, bineînţeles, confesionale. Teritoriul ei a început să fie asaltat din două direcţii: iniţial, de politica prozelită a papalităţii, care a împuternicit Regatul Ungariei cu prerogative speciale în promovarea catolicismului în această zonă, ulterior – de expansiunea Imperiului Otoman, realizată în numele Semilunii şi îndreptată împotriva popoarelor creştine. În virtutea acestor împrejurări, pentru domnitorii Ţării Moldovei apărarea credinţei ortodoxe echivala cu apărarea ţării şi a locuitorilor ei de tendinţele expansioniste ale statelor dornice de a-şi lărgi stăpînirea pe seama statelor învecinate. Cît de trainică a fost această pavăză ne-o demonstrează şi faptul că am rămas, pînă astăzi, un teritoriu ortodox.

Valentin CONSTANTINOV,
doctor în istorie

Articole din categoria "Istorie"

A tăiat o fereastră înspre Europa…

Stagiul de colecţionar al lui Petru Costin este de peste patruzeci de ani. El colecţionează tot ce prezintă interes. Anvergura interesului este uluitoare.detaliat
Cetatea Tighina

Localitatea a apărut la trecătoarea peste Nistru de pe o ramificare a vestitului drum moldovenesc. Pe acest drum mărfurile orientale se aduceau din Trapezund prin Cetatea Albă, Iaşi, Suceava,...

detaliat
De neamul moldovenilor

Cronicile bătrîne deapănă o legendă, precum că la o mănăstioară, drept Cetatea Albă, s-a aflat o pisanie în care se arată că Domnitorul Ţării...

detaliat
Ultima actualizare: 26.10.2009 sus
Pagina de start Noutăţi Harta site-ului Despre site
Despre Republica Moldova Puterea de Stat Societatea Economia şi businessul Relaţiile internaţionale Catalog de resurse
Administrarea tehnico-tehnologică: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor: 28969701