Pagina de start Noutăţi Harta site-ului Despre site
Timpul local în Moldova: 18.08.2017 13:43
RORUEN

www.moldova.md Moldova
Ghid turistic
Tururi şi excursii
Locuri pitoreşti
Climatul investiţional
Legislaţia
Oportunităţi
Economia şi businessul
Economia şi businessul

Făcătorul de caise

Mai deunăzi am avut fericirea de a călători prin părţile Rezinei, mai exact la Lalova. Cînd coboram din autobuz în centrul satului, la uşă a dat năvală un grup de ţărani, toţi cu cîte un maldăr de puieţi de pomi în braţe.

– De unde atîţea puieţi pe aici? mă mir.
– Din pepiniera de cole… răspunse o nevăstuică, apoi adăugă: E-he, de-aţi şti ce caise parfumate vor purta peste ani mlădiţele astea!..

M-am interesat şi eu de pepinieră. Chiar acolo, în cîmp, am făcut cunoştinţă cu autorul  acestei opere. La prima vedere părea un om modest, simplu, dar, cuprinzîndu-i cu ochii grădina,  mi-am dat seama că e şi un ins mărinimos şi vrednic. Căci numai un om inimos poate realiza o astfel de lucrare…

De fapt, rodul muncii lui Mihai Zavtur e cunoscut departe de hotarele Lalovei.  Sătenii i-au răspîndit faima la gradul celor mai alese superlative.

Reputaţia de bun gospodar a lui Mihai porni în lume nu de ieri, de alaltăieri, ci de atunci cînd el, tînăr lăcătuş în gospodăria colectivă, în orele de răgaz mai îndestula  şi cîte un moft de-al şefilor: unul avea nevoie de  o piesă pentru maşină, altul se adresa cu rugămintea să-i proceseze motorul maşinii… Şi Mihai, cuminte şi îngăduitor, le făcea pe toate. De atunci i-a mers vestea prin împrejurimi de meşter iscusit…

Dar au venit şi alte vremuri, cînd a trebuit să-şi pună în acţiune întreaga pojijie a iscusinţei De cele mai multe ori dădea peste sceptici, care prin trufia şi aroganţa lor, rîdeau de intenţiile lui Mihai… A încercat mai multe slujbe, însă alegerea perfectă s-a produs pe neprins de veste la finele secolului trecut: în 1999 a fondat societatea agricolă “Surinmih”. Domeniul de activitate – pepinieria.

Drept că puieţi de pomi fructiferi crescuse el şi pînă a-şi înfiripa societatea: îi plăcea să aibă lîngă casă o mică grădină experimentală. Dar cînd sosi momentul oportun, înţelese că pepinieria poate deveni o afacere.

Aşa a şi făcut. Actualmente colectivul lui Mihai Zavtur, cu un efectiv de cîteva zeci de entuziaşti, dispune de o pepinieră de mai mare dragul: 13 hectare de puieţi altoiţi de pomi fructiferi de şapte specii – meri, cireşi, vişini, caişi, pruni, piersici, gutui, un adevărat arsenal verde din 22 de soiuri. În sezonul actual lalovenii şi-au comercializat deja producţia: un lot de 320 mii de puieţi de pomi de fructe nobile, obţinînd şi un venit frumuşel. E o performanţă ademenitoare, care le inspiră acestor pasionaţi de altoiuri marea încredere în ceea ce fac.

Entuziaştii de la Lalova îşi bucură de acum de şapte ani la rînd horticultorii-parteneri cu material săditor de calitate. Aceştia, la rîndul lor,  le-au asigurat în perspectivă un plan concret de desfacere a producţiei pînă în 2011. Graţie muncii asidue şi colaborării rodnice cu savanţi de la Institutul Naţional de Pomicultură, colectivul a stabilit relaţii de interese şi cu specialişti, experţi în domeniu, din Olanda şi Germania. Bunăoară, în următorul sezon 2009-2010 ei le vor oferi pomicultorilor moldoveni puieţi devirozaţi de pomi fructiferi concepuţi în Germania.

– Am înfruntat vremuri vitrege, - se ia cu gîndul directorul pepinierei M.Zavtur, - dar mereu am fost obsedat de speranţa în mai bine, că va răsări o zi cînd şi fii mei, Nicolae şi Iurie, vor fi alături, împărţind cu mine necazurile şi bucuriile trăite.

Aşa s-a şi sfetit. Băieţii lui dragi nu s-au rătăcit prin urbi bogate de îndată ce au devenit licenţiaţi în inginerie. Ei au revenit la baştină şi rămîn sprijinul fidel în tot ceea ce face tatăl lor în comun cu ceilalţi coechipieri – de la muncitori pînă la cuplul de tineri specialişti  Svetlana şi Igor Lisnic…

Şi încă ceva. Pentru realizări distincte în dezvoltarea pepinieriei firma agricolă “Surinmih”  s-a învrednicit în cadrul Expoziţiei “Farmer 2008” de titlul onorific de “Fermier-Leader”, iar adevăratul lider, Mihai Zavtur, a cucerit Marea Medalie de Aur a Moldexpo pe anul 2008.

…Peste Lalova se lăsa de acum amurgul, cînd în staţie sosi autobuzul de ultimă cursă spre Chişinău. Şoferul, un băiat vorbăreţ, s-a interesat dacă am găsit puieţi, apoi rosti satisfăcut:
– Nu ştiam nici eu ce soiuri de pomi produc gospodarii noştri, dar vara trecută chiar am gustat din caisele crescute aici. M-a servit cumătră-mea Maria , în grădina căreia creşte o duzină de caişi. Chiar mi-a spus atunci: “Aşa-i că-s gustoase fructele mele!.. Păi, pomii aceştia îi am de la Mihai al nostru, liderul cel gospodar”.

Andrei MOROŞANU

Articole din categoria "Economia şi businessul"

La început a fost speranţa

La întorsura răului dinspre satul Jevreni, pe o costişă lină, îţi vrăjeşte privirea un şir de sere străvezii. Este gospodăria fermei legumicole „Dami...

detaliat

Calea ce nu vrea să fie întreruptă

Chiar de la apariţia ei pe lume, calea ferată s-a dovedit a fi o ramură avantajată. Cei care purtau chipiuri de feroviar sau aveau un loc de muncă în branşa asta se bucurau de o atenţie...

detaliat
Poarta ce poartă noroc

Cine n-a fost de multă vreme la Ungheni, şi intră astăzi în acest orăşel, a cărui denumire provine, pe semne, de la o localitate de unghi sau ungher, n-o...

detaliat
Ultima actualizare: 18.06.2009 sus
Pagina de start Noutăţi Harta site-ului Despre site
Despre Republica Moldova Puterea de Stat Societatea Economia şi businessul Relaţiile internaţionale Catalog de resurse
Administrarea tehnico-tehnologică: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor: 28969697